סטודנטים ומרצים יקרים,

באתר זה תוכלו להמשיך ולצפות באתרי הקורסים של שנת הלימודים תשע"ד (2013-2014).

היחידה להוראה נתמכת מחשב

Dear Lecturers & Students

This site holds course websites from the 2013-2014 academic year
UACMI

לצפייה באתרי הקורסים של השנה הנוכחית, גלשו ל-שער הוראה \ למידה מתוקשבת  To view this year's course website, please visit the eLearning Portal    הודעות

    (עדיין לא פורסמו חדשות)